Organik Tarım;
Organik (ekolojik) tarım, belirli kural ve gereklilikler çerçevesinde yapılan  doğayı sömürmeyen sürdürülebilir tarım yöntemidir.

Kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olan organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Organik tarımda, kolay çözünen mineraller yerine, özenli bakım, işletmenin kendi gübrelerinden (kompost, yarısıvı hayvan gübresi) yararlanma, toprağı özenli işleme, yeşil gübreleme, çeşitli türlerin ekimi ve toprağı devamlı örtülü tutmak yeterli olur. Doğal döngünün sağlıklı işlemesi için, kimyasal maddelerin ve suni gübrelerin yerini, sağlıklı çeşitlerin, çevreye uygun türlerin seçimi, toprak sağlığını ve bitkinin direncini, bitki ekstratlarından elde edilmiş koruyucu ürünlerle muhafaza etme ve artırma yöntemleri alır.

Zeytinyağı İyidir Ama Organik Zeytinyağı Daha İyidir: Çünkü Organik Zeytinyağının içinde İnsan sağlığını olumsuz etkileyen Peptisit (Zararlı maddler) ve kimyasal gübre kalıntıları bulunmamaktadır.

 
İstatistikler Bugün :  4 Toplam Ziyaret :  153740